سبد خريد
 
سبد خرید
نام کالا تعداد کالا  
قيمت کل : 0 ريال
 
منو اصلی
 

 
ورود اعضا
 
 
مقايسه کالاها
 
مقایسه
نام کالا  
 
انگشتر نقره ما شالله
 
 
جزئيات خبر
 
متن عربی همراه با ترجمه
ادعیه ماه مبارک رمضان


بسم الله الرحمن الرحیم


متن عربی همراه با ترجمه
ادعیه ماه مبارک رمضان

دعای روز اول ماه مبارک رمضان:

 

اللهم اجعل صیامی فیه صیام الصائمین و قیامی قیام القائمین و نبهنی فیه عن نومه الغافلین وهب لی جرمی فیه یا اله العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین

 

))خدایا روزه مرا در این روز مانند روزه داران حقیقی که مقبول توست قرار ده ، واقامه نمازم را مانند نمازگزاران واقعی مقرر فرما ، ومرا از خواب غافلان « از یاد تو » هوشیار وبیدار ساز وهم در این روز جرم و گناهم را ببخش ای خدای عالمیان واز زشتیهایم عفو فرما ای عفو کننده از گنهکاران.((

 

 

 

دعای روز دوم:

 

اللهم قربنی فیه الی مرضاتک و جنبنی فیه من سخطک و نقماتک و وفقنی فیه القرائه ایاتک برحمتک یا ارحم الراحمین

 

))خدایا مرا در این روز به رضا و خشنودیت نزدیک ساز و از خشم وغضبت دور ساز وبرای قرائت قرآنت موفق گردان به حق رحمتت ای مهربانترین مهربانان عالم .((

 

 

 

دعای روز سوم:

 

اللهم ارزقنی فیه الذهن و التنبیه و باعدنی فیه من السفاهه والتمویه واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیه بجودک یا اجود الاجودین

 

))خدایا در این روز مرا هوش و بیداری در کار اطاعتت نصیب فرما واز سفاهت وجهالت وکارهای باطل دور گردان واز هر چیزی واز هر چیزی که در این روز نازل می فرمایی مرا نصیب بخش به حق جود وکرمت ای بخشنده ترین بخشندگان.((

 

 

 

دعای روز چهارم:

 

اللهم قونی فیه علی اقامه امرک و اذقنی فیه حلاوه ذکرک و اوزعنی فیه لاداء شکرک بکرمک و احفظنی فیه بحفظک و سترک یا ابصر الناظرین

 

))خدایا مرا در این روز بر اقامه و انجام فرمانت قوت بخش وحلاوت وشیرینی ذکرت را بمن بچشان وبرای ادای شکر خود به کرمت مهیا ساز و در این روز به حفظ و پرده پوشی ات مرا از گناه محفوظ دار ای بصیرترین بینایان عالم .((

 

 

 

دعای روز پنجم:

 

اللهم اجعلنی فیه من المستغفرین واجعلنی فیه من عبادک الصالحین القانتین واجعلنی فیه من اولیائک المقربین برافتک یا ارحم الراحمین

 

))خدایا مرا در این روز از توبه و استغفار کنندگان قرار ده و از بندگان صالح مطیع خود مقرر فرما و هم در این روز مرا از دوستان مقرب درگاه خود قرار ده ، به حق لطف و رأفتت ای مهربانترین مهربانان عالم .((

 

 

 

دعای روز ششم:

 

اللهم لا تخذلنی فیه لتعرض معصیتک و لا تضربنی بسیاط نقمتک وزحزحنی فیه من موجبات سخطک وبمنک و ایادیک یا منتهی رغبه الراغبین

 

))خدایا مرا در این روز به واسطه ارتکاب عصیانت خوار مساز وبه ضرب تازیانه قهرت کیفر مکن و از موجبات خشم و غضبت دور گردان ، به حق احسان ونعمتهای بیشمار تو به خلق ای منتهای آرزوی مشتاقان .((

 

 

 

دعای روز هفتم:

 

اللهم اعنی فیه علی صیامه و قیامه وجنبنی فیه من هفواته و اثامه وارزقنی فیه ذکرک بدوامه بتوفیقک یا هادی المظلین.

 

))خدایا مرا در این روز به روزه و اقامه نماز یاری کن و از لغزشها و گناهان دور ساز وذکر دائم که تمام روز به یاد تو باشم نصیبم فرما ، به حق توفیق بخشی خود ای رهنمای گمراهان عالم .((

 

 

 

دعای روز هشتم:

 

اللهم ارزقنی فیه رحمه الایتام و اطعام الطعام و افشاء السلام وصحبه الکرام بطولک یا ملجا الاملین

 

))خداوندا در این روز مرا ترحم به یتیمان و اطعام به گرسنگان و افشاء و انتشار سلام در مسلمانان و مصاحبت نیکان نصیب فرما ، به حق انعامت ای پناه آرزومندان عالم .((

 

 

 

دعای روز نهم:

 

اللهم اجعل لی فیه نصیبا من رحمتک الواسعه واهدنی فیه لبراهینک الساطعه و خذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعه بمحبتک یا امل المشتاقین

 

))ای خدا مرا نصیبی کامل از رحمت واسطه خود عطا فرما و به ادله و براهین روشن خود هدایت فرما و پیشانی مرا بگیر و به سوی رضا وخشنودی که جامع هر نعمت است سوق ده ، به حق دوستی ومحبتت ای آرزوی مشتاقان .((

 

 

 

دعای روز دهم:

 

اللهم اجعلنی فیه من المتوکلین علیک و اجعلنی فیه من الفائزین لدیک و اجعلنی فیه من المقربین الیک باحسانک یا غایه الطالبین

 

))خداوندا مرا در این روز از آنان که در تمام امور بر تو توکل کنند ونزد تو فوز وسعادت یابند واز مقربان درگاه تو باشند قرار ده ، به حق احسانت ای منتهای آرزوی طالبان .((

 

 

 

دعای روز یازدهم:

 

اللهم حبب الی فیه الاحسان وکره الی فیه الفسوق والعصیان و حرم علی فیه السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین

 

))خداوندا در این روز احسان و نیکویی را محبوب من وفسق ومعاصی را ناپسند من قرار ده ودر این روز خشم وآتش قهرت را به من حرام گردان به یاری خود ای فریاد رس فریاد رسان .((

 

 

 

دعای روز دوازدهم:

 

اللهم زینی فیه بالستر والعفاف و استرنی فیه بلباس القنوع والکفاف واحملنی فیه علی العدل والانصاف وامنی فیه من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمه الخائفین

 

))خدایا در این روز مرا به زیور ستر وعفت نفس بیارای وبه جامه قناعت وکفاف بپوشان وبه کار عدل وانصاف بدار واز هر چه ترسانم مرا ایمن ساز به نگهبانی خود ای نگهدار وعصمت بخش خدا ترسان عالم .((

 

 

 

دعای روز سیزدهم:

 

اللهم طهرنی فیه من الدنس والاقدار و صبرنی فیه علی کائنات الاقدار و وفقنی فیه للتقی و صحبه الابرار بعونک یا قره عین المساکین

 

))خدایا در این روز مرا از پلیدی وکثافات هوای نفس وگناهان پاک ساز وبر حوادث خیر وشر وقضا ، قدرت صبر وتحمل عطا کن وبر تقوی وپرهیزگاری ومصاحبت نیکوکاران عالم موفق دار ، به یاری خود ای مایه شادی واطمینان خاطر مسکینان .((

 

 

 

دعای روز چهاردهم:

 

اللهم لا تواخذنی فیه بالعثرات واقلنی فیه من الخطایا والهفوات و لا تجعلنی فیه غرضا للبلایا و الافات بعزتک یا عز المسلمین

 

))خدایا در این روز مرا به لغزشهایم مؤاخذه مفرما وعذر خبط وخطایم بپذیر ومرا هدف تیرهای وآفتهای عالم قرارر مده به حق عزت وجلالت اب عزت بخش اهل اسلام .((

 

 

 

دعای روز پانزدهم:

 

اللهم ارزقنی فیه طاعه الخاشعین و اشرح فیه صدری بانابه المخبتین بامانک یا امان الخائفین

 

))خدایا در این روز طاعت بندگان خاشع وخاضع نصیب من گردان و شرح صدر مردان فروتن خدا ترس را به من عطا فرما، به حق امام بخشی خود ای ایمنی دلهای ترسان.((

 

 

 

دعای روز شانزدهم:

 

اللهم وفقنی فیه لموا فقه الابرار و جنبنی فیه مرافقه الاشرار و اونی فیه برحمتک الی دار القرار بالهیتک یا اله العالمین

 

))خدایا در این روز مرا به موافقت " اعمال وافکار" نیکان عالم موفق بدار واز رفاقت اشرار جهان دور گردان و مرا در این بهشت دارالقرار به رحمتت منزل ده , به حقّ الهّیت ومعبودیت ای خدای عالمیان.((

 

 

 

دعای روز هفدهم:

 

اللهم اهدنی فیه لصالح الاعمال و اقض لی فیه الحوائج و الامال یا من لا یحتاج الی التفسیر و السوال یا عالما بما فی صدور العالمین صل علی محمد و ال الطاهرین

 

))ای خدا مرا در ای روز به اعمال صالحه راهنمایی کن وحاجتها و آرزوهایم را بر آورده ساز ای کسی که نیازمند به شرح وسئوال بندگان نیستی, ای خدایی که ناگفته به حاجات وبه سرائر خلق آگاهی بر محمد و آل اطهار او درود فرست.((

 

 

 

دعای روز هیجدهم:

 

اللهم نبهنی فیه لبرکات اسحاره ونور فیه قلبی بضیاء انواره وخذ بکل اعضائی الی اتباع اثاره بنورک یا منور قلوب العارفین.

 

))خداوندا مرا در این روز برای برکات سحرها بیدار ومتنبه ساز ودلم را به روشنی انوار سحر منوّر گردان و تمام اعضاء وجوارهم را برای آثار وبرکات این روز مسخّر فرما به حق نور جمال خود ای روشنی بخش دلها عارفان.((

 

 

 

دعای روز نوزدهم:

 

اللهم وفرفیه حظی من برکاته وسهل سبیلی الی خیراته ولا تحرمنی قبول حسناته یا هادیا الی الحق المبین.

 

))خدایا در این روز بهره مرا از برکاتش وافر گردان وراهم را به سوی خیراتش سهل وآسان ساز واز حسنات مقبول آن مرا محروم مسازای راهنمای به سوی دین حق وحقیقت آشکار.((

 

 

 

دعای روز بیستم:

 

اللهم افتح لی فیه ابواب الجنان و اغلق عنی فیه ابواب النیران و وفقنی فیه لتلاوه القران یا منزل السکینه فی قلوب المومنین.

 

))خداوندا در این روز درهای بهشتها را به روی من بگشا ودرهای آتش دوزخ را ببند مرا توفیق تلاوت قرآن عطا فرما ، ای فروز آورنده وقار وسکینه بر دلهای اهل ایمان.((

 

 

 

دعای روز بیست ویکم:

 

لهم اجعل لی فیه الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل للشیطان فیه علی سبیلا وجعل الجنه لی منزلا ومقیلا یا قاضی الحوائج الطالبین

 

))خداوندا در این روز مرا به سوی رضا وخشنودی خود راهنمایی کن وشیطان را بر من مسلط مگردان وبهشت را منزل ومقامم قرار ده, ای برآورنده حاجات معرفت ومشتاقان حق وحقیقت.((

 

 

 

دعای روز بیست و دوم:

 

لهم افتح لی فیه ابواب فضلک و انزل علی فیه برکاتک و وفقنی فیه لموجبات مرضاتک واسکنی فیه بحبوحات یا مجیب دعوه المضطرین

 

))خداوندا در این روز درهای فضل وکرمت را به روی من بگشا و برمن برکاتت را نازل فرما وبر موجبات رضا وخشنودیت موفقم بدار ودر وسط بهشتهایت مرا مسکن ده, ای پذیرنده دعالی پریشانان.((

 

 

 

دعای روز بیست وسوم:

 

اللهم اغسبنی فیه من الذنوب و طهرنی فیه من العیوب وامتحن قلبی فیف بتقوی القبوب یا مقیل عثرات المذنبین.

 

))خدایا در این روز مرا از گناهان پاکیزه گردان و از هر عیب پاک ساز ودلم را در آزمایش رتبه دلهای اهل تقوی بخش, ای پذیرنده عذر لغزشهای گناهکاران.((

 

 

 

دعای روز بیست و چهارم:

 

اللهم انی اسئلک فیه ما یرضیک واعوذ بک مما یودیک واسئلک التوفیق فیه لان اطیعک و لا اعصیک یا جواد السائلین.

 

))خدایا در این روز از تو درخواست می کنم آنچه را که رضای تو در اوست, وبه تو پناه می برم از آنچه تو را پسند است, و از تو توفیق می خواهم که دراین روز به فرمان تو باشم وهیچ نافرمانی نکنم, ای عطا بخش سئوال کنندگان.((

 

 

 

دعای روز بیست و پنجم:

 

اللهم اجعلنی فیه محبالا ولیائک ومعادیا لا عدائک مستنا بسنه خاتم انبیائک یا عاصم قلوب النبیین

 

))خداوندا مرا در این روز محب دوستانت ودشمن دشمنانت قرار ده ودر راه روش به طریقه وسنت خاتم پیغمبرانت بدار ای عصمت بخش دلهای پیعمبران.((

 

 

 

دعای روز بیست ششم:

 

اللهم اجعل سعیی فیه مشکورا و ذنبی فیه مغفورا وعملی فیه مقبولا و عیبی فیه مستورا یا اسمع السامعین.

 

))ای خدا در این روز سعیم را در راه طاعتت بپذیر وجزای خیر عطا فرما وگناهم را در این روز ببخش و عملم را مقبول وعیبم را مستور گردان, ای بهترین شنوای صدای خلق.((

 

 

 

دعای روز بیست و هفتم:

 

اللهم ارزقنی فیه فضل لیله القدر و صیر فیه اموری من العسر الی الیسر و اقبل معاذیری و حط عنی الذنب و الوزریا روفابعباده الصالحین.

 

))خداوندا در این روز فضیلت لیلة القدر را نصیب من گردان وتمام امور وکارهای مشکل را آسان کن وعذرهایم را بپذیر ورز وگناهم را محو ونابود ساز ای روف ومهربان در حق صالحان.((

 

 

 

دعای روز بیست و هشتم:

 

اللهم و فر حظی من النوافل و اکرمنی فیه باحضار المسائل و قرب فیه وسیلتی الیک من بین الوسائل یا من لا یشغله الحاح الملحین.

 

))ای خدا دراین روز به اعمال نافله ومستحبات مرا بهره وافرا عطا فرما وبه حاضر و آماده ساختن مسائل درحقم کرم فرما و وسیله مرابین وسایل واسباب به سوی حضرتت نزدیک ساز ای خدایی که سماجت والحاح بندگان ترا (از کار لطف وبخشش) باز نخواهد داشت.((

 

 

 

دعای روز بیست ونهم:

 

اللهم غشه فیه بالرحمه و ارزقنی فیه التوفیق والعصمه وطهر قلبی من غیاهب التهمه یا رحیما بعباده المومنین

 

))خدایا در این روز مرا سراپا به رحمت خود در پوشان وهم توقیق وحفظ از گناهان روزی فرما ودلم را از تاریکیهای مشکوک و اوهام پاک دار ای مهربان بر بندگان مومنت.((

 

 

 

دعای روز سی ام:

 

اللهم اجعل صیامی فیه بالشکر و القبول علی ما ترضاه و یرضاه الرسول محکمه فروعه بالاصول بحق سیدنا محمد و اله الطاهرین و الحمد لله رب العالمین.

 

))خداوندا در این روز روزه مرا با جزای خیر ومقبول حضرتت آن گونه قرار ده که مورد پسند خود ورسولت واقع گردد وفروع آن را به واسطه اصول آن که ایمان وتوجه به توست محکم اساس گردان به حق سید ما محمد وآل اطهارش وستایش خدای را که پروردگار عالمیان است.((


تاریخ: ‎۱۳۹۰/۰۵/۱۸ ۰۴:۴۶
گروه: کیمیای عرش
نویسنده: فروشگاه اینترنتی صنایع دستی "کیمیا استون"

 
نماد اعتماد الکترونیکی
 
 
تماس با فروشگاه
 
 
برای تماس با کارگاه صنایع دستی و فروشگاه کیمیا استون هر روز از ساعت 8 صبح الی 8 بعد از ظهر با شماره تلفن 09396354548 تماس حاصل فرمائید. ویا به سامانه پیام کوتاه به شماره 30007650006305 پیامک ارسال نمائید.
فروشگاه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، کارگاه ساخت زیورآلات و انگشتر نقره،کارگاه ساخت تابلو فیروزه، کارگاه حکاکی و عقیق خطی " کیمیا استون "  ثبت شده در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دارای نماد اعتماد دو ستاره از مرکز توسعه تجارت وزارت صنعت،معدن و تجارت می باشد و به سامانه پرداخت امن الکترونیکی بانک ملت متصل است.
فروشگاه اینترنتی انگشتر و سنگ های قیمتی
 
نماد ساماندهی
 
logo-samandehi
 
کانال تلگرام کیمیا استون
 
کانا محصولات کیمیا استون در تلگرام
 
تلگرام کیمیا استون
 
 
اینستاگرام کیمیا استون
 
instagram-kimiastone